Antalya’da gerçekleştirilen Başkanlar Kurulu toplantısına katılan Başkanımız Yakup Gündoğdu, kurumlardaki Sayıştay Denetiminin memurları soymaya kadar vardırıldığını belirterek tüm kamu kurumlarında sorunlara tercüman olmuş oldu.

 

yakup

BEM-BİR-SEN GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU  TOPLANTISI YAPILDI

 

Bem-Bir-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı 20-22 Kasım tarihleri arasında Antalya’da yapıldı.

Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici, Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcıları Levent Uslu, Medeni Sevinç, Gürkan Alper, Recayi Karslı ve 81 ilde Şube-İl Başkanları Sendika Temsilcilerinden oluşan 500 kişi katıldı.

Toplantıda 2016-2017 yıllarını kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme döneminde elde edilen kazanımlara ilişkin değerlendirmeler, sendikal konular görüşüldü.

Bem-Bir-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı’nın açılış konuşmasını yapan Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, Bem-Bir-Sen kurulduğu günden bu yana kamu sendikacılığı adına her bir adımını maratona çevirdiğini ve 10 yıldır üst üste aldığı yetkili sendika unvanı ile yerel yönetim çalışanlarının teveccühlerini en üst seviyelere çıkardığını ifade etti.

 

“MEMURLARI DEĞERSİZLEŞTİRECEK ÇALIŞMALARI KABUL ETMİYORUZ”

“ÇALIŞMAYAN PERSONEL YOKTUR, ÇALIŞTIRAMAYAN YÖNETİCİ VARDIR”

Hükümetin 657 sayılı devlet memurları kanununda yapmayı planladığı değişiklik hakkında değerlendirmelerde bulunan Mürsel Turbay,  “Memurları değersizleştirecek çalışmaları kabul etmiyoruz. Hükümetin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yapmayı planladığı değişikliklere varız. Yamalı bohça haline gelen 657’nin yeniden düzenlenmesi elzemdir. Memurun iş güvencesini ve çalışma barışını tehlikeye sokacak her türlü düzenlemenin karşısındayız. Biz bunun yerine hükümete, işçi ve memur emekli ikramiyeleri ile maaşlarının eşitlenmesini teklif ediyoruz. Sendika olarak memurların iş güvencesi kırmızı çizgimizdir ve biz bu hakka dokunulmasına müsaade edemeyiz. Herkes bilsin ki çalışmayan personel yoktur, çalıştıramayan yönetici vardır. Yapılan yanlış personel rejimlerinin cezasını, memurlara kesilmesini kabul etmiyoruz. Yıllardır tüm çalışanların iş güvencesine kavuşturulması için mücadele etmekteyiz. Ancak kamuoyuna yansıyan açıklamalarda hükümetin, tehdit vari bir tutumla kamu çalışanlarının iş güvencesini yok etmeye çalıştığı görülmektedir. Tek tip istihdam modeli diyerek memurları çalışan adıyla özel sektör işçileriyle aynı potada eritmeyi planlayan hükümet, iş güvencesinin kaldırılacağı yönünde algı oluşturmaktadır. Yöneticiler çalışanların daha verimli çalışmalarını sağlayacak motive edici unsurlara yönelik yasal düzenlemeler yapmalıdır. Çalışanlar arasındaki ücret adaletsizliğinin giderilmesini bizde istiyoruz. Gelir adaletsizliğinin giderilmesini her platformda dile getirmekteyiz. “Çalışmazsan işini elinden alırım” anlayışı ile tehdit unsuru oluşturacak tavırlardan uzak durulmalıdır. Kafası karışık, yarınlardan umutsuz, ne olacağını düşünerek çalışan personelden bir yarar sağlanamayacağı nettir. Yöneticiler böyle kafa karıştırıcı net olmayan tutumlarla çalışanlara hiç yarar sağlayamaz, aksine zarar verir. Yarınlara daha güvenle bakabilmek, ülkemizin geleceğine ışık tutmak için mücadele veriyoruz. Kamu görevlilerimizin haklarının gasp edilmesi değil geliştirilmesi için yoğun çaba içerisindeyiz. Biz iş verimini artırıcı, iş barışını sağlayıcı, her türlü girişime destek olmaya hazırız” dedi.

“YENİ VE İNSAN ODAKLI BİR ANAYASA İSTİYORUZ”

“Yeni ve insan odaklı bir ANAYASA istiyoruz” diyen Turbay, “Adalet ve hukukun evrensel boyutları ile hâkim olmasını istiyoruz. TBMM’de milletin egemenliğinin, liyakatli vekiller eliyle tesis edilmesini istiyoruz. Her türlü vesayetten arınmış bir yönetim şekli istiyoruz. Irk ve mezhep ayrılığından arınmış birlik ve beraberlik, bütünleşmiş bir kardeşlik istiyoruz. İnsan onuruna yakışır ücretler, yasalarla teminat altına alınmış bir çalışma hayatı istiyoruz. 12 Eylül askeri darbesinin getirdiği antidemokratik uygulamalar ile 28 Şubat sürecinin getirdiği hukuksuzluk hâlâ devam etmektedir. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu yeni Anayasa mutlaka yapılmalıdır. 1 Kasım seçimleri ile birlikte güçlenen yeni Türkiye’nin artık biran evvel yeni anayasasını yapması elzemdir. Sivil bir anlayışın egemen olacağı, demokrasi ve özgürlüklerin yaşanabilir/kullanılabilir olacağı, çağın gereklerine ve çağdaş hukuk normlarına uygun, bireyi esas alan, insan merkezli bir Anayasa ile hem toplumsal barışın tesisi sağlanacak, hem de çalışma hayatı olmak üzere toplumun bütün katmanlarında ilerleme ve gelişim sağlanacaktır.

 

“TERÖRLE MÜCADELE SADECE SİLAHLA DEĞİL, TOPYEKÛN YAPILMALI”

Son altı ayda artan terör olaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, “Bölücülere, vatan hainlerine karşı topyekûn birlik olma, bütünlüğümüzü koruma mücadelesidir. Terörle mücadele sadece silahlı unsurlarla değil, topyekûn olarak yapılmalı, bu sağlanırken de bölge halkı bundan asla zarar görmemelidir. Terör, insanlığımızı hedef alıyor. Terörün dini, dili, ırkı, mezhebi, meşrebi olmaz. Fransa’da yaşananlarda da bunu gördük. Terör terördür ve bir insanlık suçudur. Bu insanlık suçuna karşı tüm insanlık ortak tavır almalıdır. Terör olaylarını bahane ederek İslamofobiyi körüklemeye çalışmak tehlikeli ve ırkçı bir yaklaşımdır. Fransa’daki saldırı sonrası Müslümanlar aleyhine acımasız propaganda yapanları da kınıyoruz. Bugün hedef gösterme değil, bugün insanlık olarak birlik olma günüdür. Bugün suçlama değil, dayanışma günüdür” ifadelerini kullandı.

 

Programda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Bayırbucak Türkmen bölgesine yönelik yapılan saldırıları lanetliyor, zulme ve katliamlara sessiz kalanları kınıyorum. Türkmenlerin korkunç zulümlere, insanlık suçlarına karşı verdikleri mücadeleyi selamlıyor, Allah’tan başkasına boyun eğmeyeceklerini haykıran onurlu kardeşlerimi kutluyorum. Rabbim onların yardımcısı olsun” dedi.

1 Kasım’da; istikrar, güven ve kararlılığın kazandığını vurgulayan Yalçın, “1 Kasım’da; kamu görevlileri, millet, ümmet ve mazlumlar kazandı.  1 Kasım’da; Yeniden Büyük Türkiye, Adil Bir Dünya, Huzurlu Bir Gelecek kazandı” diye konuştu.

“2015-2019 döneminde TBMM’nin en büyük eseri ve icraatı; toplumu bağrına basan, sivil, demokratik ve özgürlükçü yeni anayasa olmalıdır” diyen Yalçın, düşünce ve ifade özgürlüğünün, din ve vicdan hürriyetinin, mülkiyet hakkı ve girişimci özgürlüğünün anayasal garanti altına alındığı demokratik bir anayasanın yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Konuşmasında başkanlık sistemi tartışmalarına da değinen Ali Yalçın, Türkiye’nin mevcut parlamenter sistemini reforme etmesi ya da yeni hükümet sistemleri arayışına girmesinin demokratik bir yol olduğunu söyleyerek bu arayışın sürdürülmesinin gerekliliğini vurguladı.

“İŞ GÜVENCESİ KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR”

Güçlü kamu görevlisinin, etkin kamu hizmeti; etkin kamu hizmetinin de güçlü devlet anlamına geldiğini söyleyen Yalçın, “Güçlü devlet; bölgesinde ve küresel ölçekte lider ülke, söz sahibi devlet demektir. Bu anlayışla,  iş güvencesi kırmızıçizgimizdir, olmazsa olmazımızdır diyoruz.  Kamu hizmetinde etkinliğin ve verimliliğin iş güvencesini kaldırma korkusuyla sağlanması hem demokratik değil hem de sürdürülebilir değildir. Kamu hizmetinde etkinlik ve verimlilik; ehliyet ve liyakat ile olur, kamu görevlisinin görev ve hizmet sorumluluğunu artırarak sağlanır, mali ve sosyal teşviklerle gerçekleştirilebilir. Kamu görevlilerinin iş güvencesini gündemde tutmak; çalışma barışını ve toplumsal barışı zedeler, 3 milyon 200 bin kamu görevlisini tedirgin etmek dışında bir sonuç doğurmaz” dedi.

KAZANDIKLARINIZI PAYLAŞIN

Konuşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın G20 zirvesindeki, “İşverenlere tavsiye ediyorum. Biraz az kazanın, kazandıklarınızı dar gelirli insanlarla paylaşın. Bunu bir defa başarmamız lazım. Neden? Fakiri tahrik etmeyelim. Ve paylaşımcı anlayışı hayatımıza egemen kılalım” sözlerini hatırlatarak devam eden Yalçın, bu sözleri bir emek hareketi olarak desteklediklerini açıkladı. Yalçın, bu ifadelerin aynı zamanda sömürü temelli küresel rekabet ve ekonomi düzleminden paylaşma temelli küresel adalet ve sosyal politika düzlemine geçişin ilk kararlı ve önemli adımları olarak gördüklerini belirtti.

YALÇIN’DAN “İSLAMOFOBİ” UYARISI

Mülteci sorununa Batı’nın bakışını “çifte standartlı” ve “sorunlu” olarak değerlendiren Yalçın, konuşmasında Paris saldırısına da değindi. Yalçın, “Biz ve bizim coğrafyamız mülteci sorununu insani bir sorun ve insanlık açısından bir test alanı olarak görürken, ne yazık ki Batı ekonomik bir külfet, diplomatik bir sorun olarak görüyor. Üstelik bu sorunu büyüten ESED’in gitmesine DEAŞ’ın temizlenmesine dönük hiçbir çabaları olmadığı halde. Devlet ve millet olarak Batı’yı uyarmıştık. ‘Bu yangın sadece bölgede kalmaz. Terör sizin de canınızı yakar. Zaman hatası, diplomatik kurnazlıkla soruna sırt çevirmeyin’ demiştik. Dinlemediler. Sonuç, Paris’te 132 kişinin ölümüyle sonuçlanan eş zamanlı 8 terör saldırısı. Saldırıdan hemen sonra Fransa’nın Rakka’yı bombalaması; ‘ölen sizinkilerse bize ne. Ölen bizimkilerse İslam coğrafyasını bombalamamızdan size ne’ duruşunu özetliyor. Fransa’daki sığınmacılara yapılan saldırılar, Müslümanlara ve Müslümanların kuruluşlarına yönelik kolluk uygulamaları Paris saldırısının büyük oranda İslamofobi aparatına dönüştürüleceğini şimdiden gösteriyor. Batı’ya ait şark kurnazlığı kabul edilemez. Buna izin verilemez. Memur-Sen olarak, Batı’nın maddeci ve çıkarcı yaklaşımına karşı Türkiye’nin insani ve vicdani yaklaşımını sürdürmesini destekliyoruz. Türkiye’nin bu kadar uzun bir süreçte 2.5 milyon mülteciyi misafir etmesi, bundan dolayı küçük bir sitem dahi etmemesi yüzyılın en büyük insani ve vicdani olayıdır. Bunu da tarih mutlaka yazmalıdır. Yazacaktır da” diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 1
 • 01
 • 02
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 1
 • yakup

Tags

 
 
 
new balance oakley converse Scarpe Adidas scarpe Nike Scarpe louis vuitton Ray ban adidas Adidas superstar longchamp air max Cinture scarpe Puma
Puma Scarpe Scarpe nike air max scarpe asics adidas Scarpe Reebok nike air force Saucony polo camicie Polo Ralph Lauren scarpe Nike Cappelli
Levitra Vendita Cialis Professional kaufen Viagra Super Active kaufen Cialis Soft Acheter Kamagra Oral Jelly Potenzmittel Viagra Compra Levitra In Italia Viagra sverige viagra prix Cialis Viagra Strips Dapoxétine Miglior Sito Per Comprare Levitra Generico cialis pris Viagra kaufen ?a href='http://nieuwwestinthepicture.nl/ejaculation-precoce/priligy/' title='Acheter Priligy'>Acheter Priligy viagra kaufen ohne rezept ?a href='http://www.polderstadschool.be/' title='cialis kopen'>cialis kopen Cialis Preis
cialis venta kamagra oral jelly kamagra precio levitra generico levitra sin receta kamagra sobres kamagra oral jelly opiniones levitra generico precio viagra generica viagra generico cialis generico viagra precio en farmacia viagra masculina cialis efectos secundarios cialis venta
Levitra Vademecum,vademecum Levitra Generico,levitra 5 Mg Vademecum levitra vademecum Buy Kamagra Australia,Buy Kamagra Online Australia,Buy Kamagra Jelly Australia,Buy Kamagra Sydney,Kamagra Sydney kamagra australia Kamagra Ireland Shop,Kamagra Ireland,Kamagra Ireland Legal,Kamagra Jelly Ireland,Kamagra Online Ireland,Kamagra Northern Ireland kamagra ireland Viagra For Sale In Ireland,sildenafil For Sale In Ireland,herbal Viagra For Sale In Ireland,viagra For Sale In Northern Ireland viagra ireland Super Kamagra Australia,Buy Super Kamagra Australia,Super Kamagra Online super kamagra australia Kamagra Oral Jelly Perth,kamagra Oral Jelly Australia Paypal,kamagra Oral Jelly Australia kamagra oral jelly perth

Nos Meilleures Ventes: Acheter Viagra, Cialis, Levitra en ligne Levitra prix Viagra 100mg prix en pharmacie, prix du viagra 100mg en pharmacie, viagra 100mg prix pharmacie,viagra prix,viagra pharmacie viagra prix KAMAGRA QUE ES,KAMAGRA GEL QUE ES,KAMAGRA 100 MG QUE ES,KAMAGRA ORAL JELLY QUE ES,KAMAGRA 100MG kamagra 100mg Cialis Prijs Belgie,Cialis Prijs Apotheek,Cialis Prijs Apotheek Belgie cialis belgie CIALIS PAS CHER,CIALIS GENERIQUE,CIALIS 20MG cialis 20mg Super Kamagra Belgique,Super Kamagra Avis,Super Kamagra Effet Secondaire kamagra belgique

Viagra Pills Nz , Viagra Online Nz viagra online nz Super Kamagra kaufen in Deutschland super kamagra kaufen Kamagra 100mg kaufen in Deutschland kamagra 100mg Cialis Prijs Belgie,Cialis Prijs Apotheek,Cialis Prijs Apotheek Belgie cialis belgie Cialis en ligne, achat Viagra sans ordonnance, acheter Cialis en ligne viagra sans ordonnance Acheter levitra en france, acheter levitra en france, acheter levitra pas cher, levitra dosage, levitra viagra ou cialis, levitra france - IDEE levitra generique pas cher

levitra belgie,levitra kopen,levitra generiek levitra generiek priligy kopen in apotheek priligy kopen Kamagra 100mg kaufen in Deutschland kamagra 100mg Cialis Prijs Belgie,Cialis Prijs Apotheek,Cialis Prijs Apotheek Belgie cialis belgie Comment utiliser Kamagra Jelly kamagra effet Air Max 90 Outlet,Scarpe Nike Air Max Prezzo Basso kamagra kopen

shared on wplocker.com