Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen’e üye hizmet kolunda yetkili sendikalar ile Sendikamız adına Genel Başkanımız Mürsel Turbay, Genel Başkan Yardımcılarımız Gürkan Alper ve Recayi Karslı, Kamu Personeli Danışma Kurulu’nun (KPDK) bu yılki son toplantısına katıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Genel Başkanımız Mürsel Turbay, Sendika olarak teklif, talep ve görüşlerimizi dile getirdi.

Belediye ve Özel İdarelerde görev yapan sözleşmeli personel ile 4C’lilerin kadroya geçirilmesi, ayrıca kamu kurumlarında memuriyet görevleri yapan kadrosu işçi olan çalışanların memuriyete geçirilmesi gerektiğini dile getiren Genel Başkanımız Mürsel Turbay, taşeron olarak belediyelerde çalışanların durumları ile ilgili olarak da belediyeleri ekonomik anlamda sıkıntıya sokmayacak, taşeron olarak görev yapanların mağduriyetini giderecek çözüm üretilmesi gerektiğini ifade etti.

Bem-Bir-Sen olarak uzun süredir gündeme getirdiğimiz, hatta toplu sözleşmede mutabakata varılan konulardan birisi olan büyükşehir bağlı kuruluşlarda daire başkanlarının 3600 ek gösterge verilmesi ile ilgili olarak Sendikamız tarafından taslak hazırlandığını hatırlatarak, Bakanlar Kuruluna imzaya sunulmasını istedi.

Üçüncü Dönem Toplu Sözleşmede varılan anlaşma gereğince tarafların fiili hizmet zammı verilmesi talep edilen görevlere ilişkin olarak bir komisyon kurulmuştu. Bu komisyon fiili hizmet hakkına ilişkin üniversitelerde çalışma yapacak, bunu da sendikalarla paylaşacaktı. Ancak geçen zaman içerisinde bu anlamda sendikalara herhangi bir taslak ve çalışma henüz ulaşmamıştı. Genel Başkanımız Turbay, “Çalışma yapıldıysa ya da sonuç çıktıysa bize iletilmesini istiyoruz. Çünkü bize bir sonuç gelmedi. İtfaiye ve zabıtalardaki fiili hizmet zammı sorununun çözülmesi gerekiyor. Özellikle itfaiye çalışanlarının kanunda verilmiş ancak yönetmelikle yangın saatine bağlanmış uygulamanın bir an önce Bakanlık tarafından düzeltilmesi gerekiyor.” dedi.

Genel Başkanımız, “Özellikle yerel yönetimler hizmet kolunda belediyelerimizin önemli bir unsur olan itfaiye ve zabıta çalışanlarını ilgilendiren İtfaiye ve Zabıta Yönetmeliklerinin bir an önce yönetişim anlayışıyla hizmet kalitesinin ve çalışan memnuniyetini artıracak şekilde çıkarılmasını bekliyoruz.” diye konuştu.

Bütçe K cetvelinde yer alan maktu mesailere ilişkin kayıplarımızın olduğunu, bu kayıpları gidermek için ortaya koyduğumuz taleplerimizin dikkate alınmadığını söyleyen Genel Başkanımız, “Uyarılarımıza rağmen devlet hiç dokunmamak ve eskisini hiç değiştirmemek adına, nüfusu 750 binin üzerinde kalan belediye kalmamasına, hepsinin büyükşehir olmasına rağmen bu maddeyi bile düzeltmiyor. Biz aynı zamanda hata yapılmaması için de teklifte bulunuyoruz. Uyarılarımızın dikkate alınması gerekir.” sözleriyle rahatsızlığımızı dile getirdi.

Kreş Hizmeti

4. Dönem Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesinin 41. maddesinde Kreş Hizmeti başlığı altında “Kamu kurum ve kuruluşları, imkânları çerçevesinde personeline kreş hizmeti sunma, kalitesini ve kapasitesini artırma konusunda ihtimam gösterir” dendiğini hatırlatan Genel Başkanımız, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropol şehirlerde bu konuda sıkıntı yaşandığını belirterek, “Kadınların çalışma hayatına katılımının sayısal olarak diğer illere göre yüksek olduğu bu illerimizde kadınların çalışma hayatına katılımını olumsuz etkileyen kreş hizmetinin tek bir merkezde verilmesi nedeniyle hem kalite hem de kapasite olarak eksiklikler yaşanmaktadır. Ayrıca İstanbul gibi mega bir kentte bir noktada kreş hizmetinin veriliyor olması sıkıntı çıkarmaktadır. İnsanlar işlerine gitmek için güneş doğmadan saat 5 ya da 6’da yola çıktığı bir kentte çocuğu o saatlerde yola çıkarmak trafik çilesini onlara yaşatmak pek de güzel olmamaktadır.” dedi.

Genel Başkanımız Mürsel Turbay sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ve bağlı kuruluşlar bu durumun çözümü için Belediye kanunlarında yer alan ‘yaptırır’ hükmü gereğince hizmet alımı şeklinde bu imkânın sağlanmasına yönelik bir sistem geliştirmiş, böylelikle isteyen veli kendisinin de seçme özgürlüğünde olan sistemle hem hizmetinden memnun olduğu kreşe vermeyi hem de yol sebebiyle yaşanan sıkıntıdan kurtulması hedeflenmiştir. Bu hizmetin belirlenmiş olan kısmı Kurum tarafından, geriye kalanı ise veli tarafından ödenmektedir. Bu sistemle personelde yüksek memnuniyet oluşmuştur.”

Uzun süredir devam eden bu uygulamanın 2017 yılında teftiş yapan Sayıştay denetçisinin uygun bulmaması sebebiyle durdurulduğunu hatırlatan Genel Başkanımız Turbay, Sayıştay denetçisinin bu yorumu yapmasının sebebinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkartılmış olan 16.08.2013 tarih ve 28737 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış “Gebe veya emziren kadınların çalıştırılma şartlarıyla emzirme odaları ve çocuk bakım yurtlarına dair” yönetmeliğin 5. maddesi olduğunu söyledi. İlgili maddeye istinaden aynı kurumda görev yapan işçi ve taşeron çalışmalarına hizmet alımı şeklinde yararlanmasında sıkıntı görülmez iken bu maddeye göre 657 Sayılı Kanuna tabii devlet memurlarının bu hizmetten yararlanamadığını dile getiren Mürsel Turbay, “İstanbul gibi bir kentte kurumlar kreş açsa da yaralanabilecek personel kısıtlı kalmakta ve ayrıca hizmet kalitesine yönelikte memnuniyet istenilen ölçüde sağlanamamaktadır. Kaldı ki çoğunluktaki kurumların mekânsal imkânları da yetersizdir. Bu konunun çözülmesini istiyoruz.” talebinde bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, sorunun çözümü için çalışma yapılacağını söyledi.

Memur-Sen Olarak Genel Talepler

Memur-Sen’e üye sendikaların başkanlarının da söz aldığı toplantıda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Toplu Sözleşme metninde çalışma konuları başlığı altında toplanan hükümlerle ilgili olarak başlatılmış çalışmaların 31 Aralık 2017 tarihine kadar sonuçlandırılarak 31 Ocak 2018 tarihinden itibaren kamu görevlilerinin lehine hayata geçirilmesi zorunluluğunu son kez yineliyoruz. Bununla birlikte, gerek KPDK gündemine getirilerek üzerinde değerlendirmeler yapılan konular, ülkemizde ve dünyada yeni gelişmelerin olması, ekonomik parametrelerdeki değişiklikler, döviz kurlardaki hareketlilik, enflasyonun ürettiği baskı, sorunlar ve çelişkiler üzerinden toplu sözleşmelerde yer almamakla birlikte Bakanlığınız dâhil ilgili kurumlara yazılı ya da sözlü olarak iletilen tekliflerimizin de 2018 yılı Mart ayındaki gerçekleştirilecek Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısına kadar birlikte oluşturacağımız ortak çözüm noktalarında sonuçlandırılması teklifimizi ifade ediyoruz” dedi.

KPDK’nın etkin bir çözüm birlikteliği olarak görülmesi gerektiğini ifade eden Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, kamu görevlilerinin büyümeden pay alması, ortak bir noktada buluşulması, imza altına alınan konuların hayata geçirilmesindeki engellerin ortadan kaldırılması, Toplu Sözleşme Mevzuatının yeniden ele alınması, 4/B ve 4/C’lilerin KİT’lerdeki memur işi yapan işçilerin de dâhil olduğu şekilde kadroya geçiş düzenlemesi, kadro beklentilerinin karşılanması, sorunların birlikte çözülmesi, Gelir Vergisi haksızlığının giderilmesi, OHAL Komisyonu Takviminin Konfederasyon ile paylaşılması, çözüme odaklı öneriler paketi oluşturulması, geçici personelin ve bazı işçilerin kadrolu statüye geçirilmesi, ek ödeme kaynaklı sorunların giderilmesi, işçilikte geçen sürelerin memuriyette değerlendirilmesi, kamu görevlilerinin kadro ve derecelerindeki sınırın kaldırılması, refakat izninin kullanılmasına yönelik oluşmuş sıkıntıların giderilmesi, döner sermayeye ilişkin sorunların giderilmesi, fiili hizmet zammı kapsamının genişletilmesi, emekli ikramiyesine ve maaşına ilişkin mağduriyetin giderilmesi, ek göstergeye ilişkin sorunların giderilmesi, kreş hizmeti sunulamayan işyerleri için kadın kamu görevlilerine kreş ücreti ödenmesi gerektiğini söyledi.