Mevlid Kandiliniz mübarek olsun

Arşiv, Sivil Faaliyetler, Sosyal Faaliyetler, Tebrik 22 Aralık 2015 at 11:10

MEVLİD KANDİLİMİZ MÜBAREK OLSUN 22 Aralık Salı’yı Çarşamba’ya bağlayan gece, Yüce Rabbimizin bütün âlemlere gönderdiği en son rahmet elçisi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa’nın (sas) mevlidi şerifini idrak edeceğiz. Bu vesileyle Rasûl-i Ekrem Efendimize (sas), onun ashâbına, evlâd ü iyaline, ehl-i beytine salat ve selâm ediyoruz. Onunla gelen vahyin ışığı gönüllerimizi […]