Sendikamızın bağlı olduğu konfederasyon olarak yerel yönetimlerde 2016-2017 dönemini kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde önemli kazanımlar elde edildi. Üyelerimizi bilgilendirmek için yeni dönem kazanımlarımızı sizlerle paylaşmak istedik.

 

2016-2017 YILLARINI KAPSAYAN 3. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNDE YEREL YÖNETİMLER HİZMET KOLUNA İLİŞKİN ELDE ETTİĞİMİZ KAZANIMLAR
http://bembirsen.org.tr/haberdetay.php?fide=4959
İTFAİYE PERSONELİNE ÖNEMLİ KAZANIMLAR SAĞLADIK
“31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı kanunun 71’inci maddesi hükmü, yangın söndürme çalışmalarına bilfiil katılmış olan ve bu çalışmalar sırasında ölen malul olan veya engelli hale gelen itfaiye personeli hakkında da aynı usul ve esaslar dâhilinde uygulanır” ibaresi ile;
En yüksek devlet memurunun aylığının 100 katı oranından başlayarak 2016 yılı için 83 bin 665 liradan başlayan oranlarda ölüm ve %25-75 oranlarında oluşabilecek engellilikte 16 bin 733 lira ile 62 bin 749 lira arasında engellik tazminatlarının ödenmesi de karara bağlanmıştır. Ayrıca yangın sırasında yaralanmaya bağlı tedavi sürecinde de günlük 220 lira ek ödeme yapılması sağlanacaktır.
Bunlara ilave olarak da İtfaiyecilerin yangın sebebiyle ölmeleri ve kalıcı engellilik hallerinde vazife malulü sayılarak şehitlik haklarından yararlanmaları yani bir yakının devlet memuru olması sağlanacaktır. Emekli ikramiyeleri kaç yıl çalışmış olsalar da 30 yıl üzerinden ödenmesi ve emekli aylıklarının % 60 artırılarak bağlanması mutabakatına da varılmıştır. Bu kazanımlar itfaiye teşkilatlarımız uzun süredir beklediği önemli kazanımlardır.
ÇAKILI KADRO UYGULAMASI SONA ERDİ
Yaklaşık 2 buçuk yıl önce Bem-Bir-Sen’in yoğun uğraş ve görüşmeleri sonucunda Sözleşmeli personele kazandırılan kadro müjdesine bir yenisi daha eklendi. Personele uygulanan 5 yıl nakil yasağı Bem-Bir-Sen’in sert geçen mücadelesi sonrasında 2 yıla indirilerek fiilen yasağın Hizmet Kolu Sözleşmesi’nin Resmi Gazete’de yayın tarihi 23/08/2015 itibariyle kaldırılması sağlandı. Bu uygulama kanun hükmü olduğu için ayrıca bir düzenlemeye, kanuna gerek kalmadan direk uygulanacaktır.
Bu uygulamanın kalkmasının ardından yerel yönetimlerde sözleşmeli iken kadroya geçen çalışanlar; Belediyelerden Belediyelere, il özel idarelerden il özel İdarelerine, Belediyelerden İl Özel İdarelerine ve İl Özel İdarelerden Belediyelere geçiş yapmalarında hiçbir engel kalmamıştır. Tüm çalışanlara hayırlı olsun.
SOSYAL DENGE TAZMİNATI SÖZLEŞMESİ’NDE ÖNEMLİ KAZANIMLAR
Sendikamızın yıllardan beri imzaladığı Sosyal Denge Sözleşmeleri ile ilgili hükümlerde önemli kazanımlar sağlandı. Anayasa Mahkemesini Dayanışma Aidatı ile ilgili verdiği karar sonucunda Sözleşme aidatı metne girdi.
Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi’nin aylık tavan tutan en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) %100 olarak korundu. Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi’nin oranları göstergeye bağlandığından 2016 yılı Ocak ayında 837 çıkacaktır. Bu da üyelerimizin % 6 oranında ayrıca maaş artışı demektir. Bu kapsamda 2017 yılı yüzdelik zamlarla beraber bu tutar 941 liraya ulaşacaktır. 2015 yılı enflasyon farkı beklentisi nedeniyle de oluşacak farktan gelen tutarla Sosyal Denge Tazminatının Tavan ücreti bin lira olacaktır.
Sosyal Denge Sözleşmesi imzalayan sendikanın üyesi olmayan kamu görevlilerinden aynı unvanlı personelden alınacak aidatın iki katı kadar taraf sendika Sosyal Denge Sözleşmesi aidatı alabilir. Bu aidatı ödeyen kamu görevlileri söz konusu sözleşmeden aynı usul ve esaslar dâhilinde yararlanır.
Bem-Bir-Sen elde edilen bu kazanımı kamu sendikacılığı literatürüne geçirerek tarihi bir başarı elde etti. Bu çerçevede Anayasa Mahkemesi’nin verdiği karar toplu sözleşme masasına da yansımış oldu.
Bu kazanım sadece Bem-Bir-Sen için değil yerel yönetimlerde, işyerlerinde yetkili olan diğer sendikalar için de geçerlidir. Bem-Bir-Sen üyesi olup yetkili olmadığımız örneğin İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde, bizim üyelerimiz diğer sendikaya ödeme yapacaktır. Böylelikle diğer sendikaların üyelerimizi SDS’den yararlandırmama uygulamasına da son vermek zorunda kalacaklardır.
SDS’LER 2017 YILININ SONUNA KADAR UZATILDI
SDS YAPILMASINDA YÜZDE 25 OLAN KRİTER YÜZDE 30’A ÇIKARTILDI
Büyükşehir Yasası ile birçok belediye kapatılmış borçları ve personeli ile İlçe ve Büyükşehir belediyelerine devir edilmiştir. Bu durum ise ön görülmeyen yükler oluşturmuştur. Belediyelerin gelirlerinin artırılması düşüncesi bu süreçte gerçekleşmediğinden yerel yönetim çalışanları sorumluluğu olmadığı borçlar yüzünden Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi’nden yararlanamama durumunda kalacaktı.
Bu sebeple 4688 sayılı yasağın 32. nci maddesinde yer alan borçlu ve personel gideri yüzde 30’u aşan belediyeler ve Özel İdarelerde SDS’lerin kesilmesi ve ilişkin kriterlerin 31.12.2015 sonuna kadar geçerliliğini sağlayan geçici 14. maddesindeki süre Toplu Sözleşme dönemi olan 31.12.2017 tarihi olarak değiştirilerek Sözleşme yapmanın devamı sağlanarak büyük bir mağduriyetin önüne geçilmiştir.
Ayrıca bu tarih şuan ki limit olan 789 liranın üstünde Sosyal Denge Sözleşmelerini de kapsayarak 31.12.2017’e kadar devamı sağlandı ve önemli bir kazanım elde edildi.
Belediyelerle İl özel idareleri için ayrı ayrı belirlenmiş kriter İl Özel İdarelerinde Sosyal Denge Sözleşmesi yapılmasına ilişkin getirilen yüzde 25’lik personel gideri kriteri yükseltilerek yüzde 30 yapıldı.
AVUKATLIK VEKÂLET ÜCRETİ: 659 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 14’üncü maddesinin ikinici fıkrasının (b) bendinde öngörülen “10.000” gösterge rakamı “15.000” olarak uygulanarak avukatlık vekâlet ücretlerine aylık 176 liralık kazanım sağlandı.
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN EK ÖDEME ORANI: Koruma ve güvenlik görevlisi kadro ve pozisyonlarında bulunan personelin, 375 sayılı kanun hükmünde kararnameye ekli (I) sayılı cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 5 puan ilave edilerek çalışanlara aylık 42 lira katkı sağlandı.
PERFORMANS İKRAMİYELERİNDE ARTIŞ YAPILDI: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesinin son fıkrasında yer alan “20.000” gösterge rakamları bu yıl da “25.000”, “30.000” gösterge rakamları “36.000” olarak uygulanması karara bağlandı. Böylece yerel yönetimlerde uygulanan performans ikramiyelerinin artış oranı yükseltilerek, il özel idarelerinde 30 bin gösterge rakamı olan çalışanlara yıllık ortalama 880 lira, belediyelerde 36 bin gösterge rakamı olan çalışanlara yıllık ortalama bin 100 lira katkı sağlandı.
ZABITA VE İTFAİYE ÇALIŞANLARINA ÖZEL HİZMET TAZMINATI 5 PUAN ARTIRILDI: Bem-Bir-Sen’in Toplu Sözleşme Görüşmelerinde elde ettiği kazanımlardan İtfaiye ve Zabıta çalışanlarının hem çalışırken hem de emekli olduklarında faydalanacakları şeklinde özel hizmet tazminatlarında 5 puanlık artış yapılarak 42 liralık artış sağlandı.
SİVİL SAVUNMA UZMANLARININ, özel hizmet tazminatı oranlarına 5 puan ilave edilerek aylık ortalama 42 liralık kazanım sağlandı.
ŞEF KADROLARINDA BULUNANLARIN, dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 7 puan ilave edilerek aylık ortalama 58 lira kazanım sağlandı.
EMEKLİLİK BAĞLANMA ORANLARINDA, 15’er puanlık artış yapılarak tüm emekli memurlarımıza yaklaşık 120 liraya yakın artış sağlandı. Bu artış emekli aylığında olduğu gibi yıl çarpanın göre emekli ikramiyesine de yansıyacaktır.
ÜYELERİMİZİN TAMAMI TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ olarak da aylık 66 liralık ek bir kazanım daha elde etmiştir.
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI: Sosyal güvenlik kurumu başkanlığı bünyesinde oluşturulacak komisyon tarafından kamu görevlilerinden kimlerin hangi şartlarda ve süreyle fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacağı hususu yeniden değerlendirilecektir. Yerel yönetimlerde itfaiye çalışanları için kanunla verilmiş hakkın genelge ile engellenmesi itfaiyecinin hortum tutuğu dakikanın baz alınması gibi uygulama ile zabıta çalışanlar için fiili hizmet zammı bu kurulda görüşülecektir.
SÖZLEŞMELİ KADROSUNDAKİ YEREL YÖNETİM ÇALIŞANI EK ÖDEMELERDEN FAYDALANABİLECEK; Yerel yönetimlerde görev yapan personel, imzalanan hizmet kolu sözleşmesi uyarınca ek ödemelerden Belediye Meclislerince bir karar alınması beklemeden Bakanlar Kurulunca diğer sözleşmeliler için belirlenen oranlarda faydalanabilecek. Bazı meclisler ödeme yapılmasın yönünde aldığı kararlar neticesinde çalışanlar 627 lira ile bin 250 lira arasında maaş kaybına uğramaktaydı.
DAİRE BAŞKANLARININ EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİNDE ÇALIŞMA YAPILACAK: Bem-Bir-Sen’in imzalamış olduğu hizmet kolu sözleşmesinin bir başka maddesini ise Büyükşehir Belediyelerinin bağlı kuruluşlarında çalışmakta olan emeklilik maaşlarına etki eden Daire Başkanları’nın ek göstergesinin 3600 olarak düzenlenmesi hususunda bakanlar kurulu kararı çıkarılması konusunda mutabakata varılmasıdır. Yapılan bu düzenleme de sendikamız tarafından belediye başkan yardımcılarını ilgilendiren yeni bir çalışma yapılacaktır.
Bu kazanımların yanı sıra;
• Sendikamızın ve Memur-Sen’in de talepleri arasında yer alan Cuma namazına ilişkin Cuma günleri öğlen izninin 2 saat çıkarılması hususunda önemli bir kazanım elde edildi. Bu kapsamda Cuma günleri Cuma namazını engellemeyecek şekilde öğle saatinde düzenlenme yapılacak.
• 2005 yılından sonra göreve başlayan tüm kamu çalışanlarına ilave 1 derece verildi.
• Sözleşmeli personel, yiyecek yardımı uygulamasından yararlanabilecek
• Burs alan veya devletçe okutulan çocuklara için aile yardımı ödeneği verilecek.
• İl içi görevlendirmelerde seyyar göreve tazminatı verilecek.
• Çalışanlara giyecek yardımı yapılacak.
• Mutbakata varılan diğer bir husus içerisinde olan Üniversiteli İşçiler ve 4C kadrolarına yönelikte yapılacak çalışmalarda siyasi iradenin 5393 sayılı kanuna kapsamında yer alan çalışanların da ilave edilmesi için yoğun gayret göstereceğiz. Olumlu bir sonucun çıkacağını düşünüyoruz.
• Diğer taleplerimiz içerisinde yer alan diğer hususlarında Devlet Personel Başkanlığı, İç İşleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce yapılacak değişiklikler ile hayata geçirilmesi konusunda mutabakata varıldı.
Tüm bu açıklamalarımızın ardından belediye ve il özel idarelerinde çalışan bir kişi yüzdelik zamlarla beraber ortalama yüzde 10 artış elde etmiş oldu. Ayrıca itfaiye ve zabıta olarak görev yapanlar ise ortalama yüzde 14 oranında maaşlarını zamlı alacaktır. Bu rakamlar şu anki maaş ve unvana göre daha da yukarıya çıkacaktır.

  • amblem1

Tags

 
 
 
new balance oakley converse Scarpe Adidas scarpe Nike Scarpe louis vuitton Ray ban adidas Adidas superstar longchamp air max Cinture scarpe Puma
Puma Scarpe Scarpe nike air max scarpe asics adidas Scarpe Reebok nike air force Saucony polo camicie Polo Ralph Lauren scarpe Nike Cappelli
Levitra Vendita Cialis Professional kaufen Viagra Super Active kaufen Cialis Soft Acheter Kamagra Oral Jelly Potenzmittel Viagra Compra Levitra In Italia Viagra sverige viagra prix Cialis Viagra Strips Dapoxétine Miglior Sito Per Comprare Levitra Generico cialis pris Viagra kaufen ?a href='http://nieuwwestinthepicture.nl/ejaculation-precoce/priligy/' title='Acheter Priligy'>Acheter Priligy viagra kaufen ohne rezept ?a href='http://www.polderstadschool.be/' title='cialis kopen'>cialis kopen Cialis Preis
cialis venta kamagra oral jelly kamagra precio levitra generico levitra sin receta kamagra sobres kamagra oral jelly opiniones levitra generico precio viagra generica viagra generico cialis generico viagra precio en farmacia viagra masculina cialis efectos secundarios cialis venta
Levitra Vademecum,vademecum Levitra Generico,levitra 5 Mg Vademecum levitra vademecum Buy Kamagra Australia,Buy Kamagra Online Australia,Buy Kamagra Jelly Australia,Buy Kamagra Sydney,Kamagra Sydney kamagra australia Kamagra Ireland Shop,Kamagra Ireland,Kamagra Ireland Legal,Kamagra Jelly Ireland,Kamagra Online Ireland,Kamagra Northern Ireland kamagra ireland Viagra For Sale In Ireland,sildenafil For Sale In Ireland,herbal Viagra For Sale In Ireland,viagra For Sale In Northern Ireland viagra ireland Super Kamagra Australia,Buy Super Kamagra Australia,Super Kamagra Online super kamagra australia Kamagra Oral Jelly Perth,kamagra Oral Jelly Australia Paypal,kamagra Oral Jelly Australia kamagra oral jelly perth

Nos Meilleures Ventes: Acheter Viagra, Cialis, Levitra en ligne Levitra prix Viagra 100mg prix en pharmacie, prix du viagra 100mg en pharmacie, viagra 100mg prix pharmacie,viagra prix,viagra pharmacie viagra prix KAMAGRA QUE ES,KAMAGRA GEL QUE ES,KAMAGRA 100 MG QUE ES,KAMAGRA ORAL JELLY QUE ES,KAMAGRA 100MG kamagra 100mg Cialis Prijs Belgie,Cialis Prijs Apotheek,Cialis Prijs Apotheek Belgie cialis belgie CIALIS PAS CHER,CIALIS GENERIQUE,CIALIS 20MG cialis 20mg Super Kamagra Belgique,Super Kamagra Avis,Super Kamagra Effet Secondaire kamagra belgique

Viagra Pills Nz , Viagra Online Nz viagra online nz Super Kamagra kaufen in Deutschland super kamagra kaufen Kamagra 100mg kaufen in Deutschland kamagra 100mg Cialis Prijs Belgie,Cialis Prijs Apotheek,Cialis Prijs Apotheek Belgie cialis belgie Cialis en ligne, achat Viagra sans ordonnance, acheter Cialis en ligne viagra sans ordonnance Acheter levitra en france, acheter levitra en france, acheter levitra pas cher, levitra dosage, levitra viagra ou cialis, levitra france - IDEE levitra generique pas cher

levitra belgie,levitra kopen,levitra generiek levitra generiek priligy kopen in apotheek priligy kopen Kamagra 100mg kaufen in Deutschland kamagra 100mg Cialis Prijs Belgie,Cialis Prijs Apotheek,Cialis Prijs Apotheek Belgie cialis belgie Comment utiliser Kamagra Jelly kamagra effet Air Max 90 Outlet,Scarpe Nike Air Max Prezzo Basso kamagra kopen

shared on wplocker.com